• Christoffer Nyström, Stina Linder, Noah Eriksson och Melvin Fasth går filmkurs på Kulrurskolan, med Ing-Marie Fransson som lärare. Foto: Lena Dahlberg
  • Det är mycket arbete innan eleverna kan börja filma, här pågår manusskrivande, diskussioner och planerande. Det gäller att tänka på allt innan skådespelarna får sina direktiv. Ing-Marie Fransson leder arbetet med Stina Linder, Christoffer Nyström, Melvin Fasth och Noah Eriksson.

"Film är en fantastisk möjlighet"

Ing-Marie Fransson låser upp Kulturskolans kostymförråd. En spännande värld som få har tillträde till, men där de elever som valt film kan få botanisera och hitta inspiration till manusskrivande och kommande inspelningar.

Trots att Kulturskolan i Vimmerby genomgick ett rejält stålbad under 2015 finns det kvar en del verksamheter. I dagsläget bedrivs undervisning i gitarr, piano, kör och solosång. Även dans, drill, teater och film finns att välja på.

Ing-Marie Fransson, mediepedagog, är den som ansvarar för filmundervisningen på Kulturskolan. Hon undervisar även i bild på gymnasiet, är samordnare för skolbion och jobbar med Skapande skola.

Filma i olika genrer

Det finns en del möjligheter för de ungdomar i Vimmerby kommun som är intresserade av film. För gymnasiets tvåor och treor finns film- och tv-produktion i det individuella valet.

– Jag tycker att film som pedagogiskt redskap är användbart på många sätt. Och det är ett sätt att arbeta som ligger i tiden, säger Ing-Marie Fransson.

– Att filma och redigera kan liknas vid hur det är att lära sig ett instrument, det viktigaste är att eleverna får filma så mycket som möjligt, man lär mycket även genom misstag. I gymnasiegruppen jobbar vi just nu med intervjuteknik, inför ett journalistiskt reportage om ett företag eller en person.

Gymnasieeleverna får även jobba med drama, personporträtt och musikvideo, dessutom ett valfritt slutprojekt.

Låna utrustning

På eftermiddags- eller kvällstid, ibland även helger, kan ungdomar gå filmkurs. Det finns utrymme för äldre ungdomar att ha egna förslag på hur en kurs ska läggas upp. Man kan till och med få låna utrustning över en helg.

I Vimmerby kommuns kulturgaranti ingår att fem- och sex-åringarna får se skolbio och teater under Astrid-veckan. Eleverna i sexan ser en film med tema Barnkonventionen och jobbar sedan i workshops med filmen som utgångspunkt. Högstadiet och gymnasiet har också skolbio.

Ing-Marie Fransson slår gärna ett slag för film.

–Det är ett av många sätt att använda sin kreativitet och fantasi på och man lär sig också att urskilja och välja i flödet av bilder i samhället när man kan hantverket.