• Samarbete och helhetssyn mellan kommun, fastighetsägare och handel i Vimmerby är ett måste, säger Beathe Skaate, handelsutvecklare med kontor i Rådhuset, och Håkan Rosin, ordförande i Vimmerby Handel. Foto: Lena Dahlberg

”Handeln är en del av Vimmerbys attraktionskraft”

Beathe vill skapa förståelse och helhet

Beathe Skaate har fått tjänsten som handelsutvecklare i Vimmerby. Hon har nu uppdraget att skapa förutsättningar för positivare tongångar, ökad kundtillströmning och mer snurr på handeln. – Det finns många idéer inom handeln och möjligheter till samarbete mellan olika aktörer är goda. Nu är det hårt jobb som gäller.

Beathe Skaate är entusiastisk inför uppgiften att vända den nedåtgående trenden. Och förväntningarna är stora, minst sagt. Den minskade handeln har diskuterats länge, men nu ska det bli fart på både samarbete och handlingskraft.

– För mig är Vimmerby som ett enda stort varuhus. En handelsplats där det gäller att titta på alla olika delar som samverkar, från hur butiker kan göras mer attraktiva till parkering, gångstråk och marknadsföring.

Tjänsten som handelsutvecklare bekostas av tre parter. Vimmerby kommun står för halva kostnaden, Vimmerby Fastighetsklubb och Vimmerby Handel delar på resterande del.

– Det är just det här samarbetet som är viktigt, säger Beathe Skaate. Alla måste vara med, även företagen i Vimmerby.

– Jag ska nu träffa alla handlare, café- och restaurangägare, fastighetsägare och personer som jobbar med besöksnäring och evenemang för att få deras syn på Vimmerbys utveckling och hur vi kan hjälpas åt. Kommunen är också en viktig samarbetspartner.

– Det kan handla om allt från fasader och butikers placering till gatumiljö, belysning och skyltning. Vimmerby är en av fem destinationer som Tillväxtverket satsar på – det borde synas.

Håkan Rosin, ordförande i Vimmerby Handel, säger att det länge har saknats ett helhetsperspektiv när det gäller handeln i Vimmerby.

– Beathe Skaate blir en tydlig röst, spindeln i nätet som håller i alla kontakter.

Beathe Skaate har en gedigen bakgrund med utbildning inom butiksinredning/design och byggteknik. Hon har erfarenhet som egen företagare inom inredning och butiksplanering, samt 13 år inom Ikea där hon bland annat arbetat som butiksinredare och varit ansvarig för ombyggnationer. Den sista tiden jobbade hon inom marknadsavdelningen Ikea Sverige där hon även varit aktivitetsansvarig.

– Några av de viktigaste bitarna i mitt nya uppdrag är att titta på hur stadskärnan kan bli mer attraktiv, hur vi ska få fler butiker att etablera sig och hur vi kan uppmuntra kundtrogenheten.

Tjänsten är på ett år, med möjlighet till förlängning, och ska utvärderas kontinuerligt.