Bästa fågelskådningsplatserna i Vimmerby kommun

Kommunens bästa fågellokaler finns utmed Stångån, från Åkebofälten i söder till fälten mellan Kåreda och Ålhult i norr. Följ Krönvägen.

1. Åkebofälten, söder om Vimmerby, är en lämplig lokal för rastande tättingar och vadare, särskilt på stubbåkrar och kring vattensamlingar.

2. Södra Krön är intressant främst i april och maj, då flera arter av tärnor, måsar och sjöfågel kan rasta. Bästa platsen är vid Kröngården. Naturskyddsföreningen har ett fågeltorn vid södra änden.

3. Norra Krön är en mer typisk fågelsjö med vassar och snår. Här ses en del svanar och änder under tidig vår. En skrattmåskoloni skapar trygghet i sjön och drar till sig en rad andra arter. Bland andra rördrommen och vattenrallen ljuder under natten. Enda observeringsplatsen är ett fågeltorn som man når efter promenad genom ett par hagar. Parkera söder om Åhl.