• Gösta Larsson, Ann Lennartsson, Staffan Lundberg och Bartosz Sozanski jobbar hårt inför julen. Foto: Emma Sellbrink

De brinner för julens musik

Julen är den tid på året när flest går i kyrkan. Och en stor del av stämningen har med musiken att göra. – Julen binder ihop gammal och ung, man sjunger fortfarande psalmer som man har sjungit varenda jul i kanske 150 år, säger Ann Lennartsson, kyrkomusiker i Rumskulla och Pelarne.

Gösta Larsson, Staffan Lundberg, Bartosz Sozanski och Ann Lennartsson är kyrkomusiker i Vimmerby pastorat. Julen är en av tiderna på året när de har som mest att göra.

– Mina ungar är stora nu, men de vet inte om något annat än att jag jobbar på julen, säger Gösta Larsson.

Men att julen och dess sånger fortfarande är något som ligger dem varmt om hjärtat råder det ingen tvekan om. De diskuterar olika julpsalmers ursprung, hämtar psalmböcker och pratar om sina favoriter.

Just när det kommer till julen är det de traditionella sångerna som går hem.

– Det sägs att uppe i Dalarna var julpsalmen framför andra på julottan ”Den signade dag”. Sedan kom det en ny präst som sa till kantorn att från och med nu måste vi börja julottan med ”Var hälsad sköna morgonstund”. Och på julottan när kantorn började spela ”Var hälsad...” så klämde hela församlingen i med ”Den signade dag”. Det kan man kalla civil olydnad, säger Gösta Larsson och skrattar.

– Julen i kyrkan kopplas ihop med positiva känslor, och musiken hjälper till. När jag hör ”Jul, jul, strålande jul” till exempel får jag så positiva känslor, den är magisk, säger Bartosz Sozanski.

– Det är jätteviktigt att behålla traditionerna kring jul, och sedan kan man plocka in lite nytt för att gå framåt. I min barndom sjöng man till exempel inte engelska carols som är populära nu, säger Ann Lennartsson.

Körerna börjar öva julsånger redan i oktober, och visst kan det bli lite mycket ibland.

– Annandagen, sedan sticker jag på badsemester, säger Staffan Lundberg och skrattar.

FAKTA En del av julens musik i Vimmerby pastorat

3/12 IOGT-konsert ”I juletid 2014” med Marcos Ubeda, Magnus Johansson, Elisa Lindström och Storebrokören i Vimmerby kyrka.

7/12 Konsert med Tomas Öhman, Vimmerby kyrkokör och Viskören i Vimmerby kyrka.

12- 13/12 Lucia i flera kyrkor

14/12 Adventsmusik med litet luciatåg i Pelarne kyrka

16/12 Konsert med Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren i Tuna kyrka, sångare från pastoratets körer

21/12 Julkonserter i Frödinge och Locknevi kyrkor med Frödinge och Tuna kyrkokörer, Nya Bälga-vännerna

24/12 Julspel i Vimmerby kyrka och julnattsmässa i flera kyrkor

25/12 Julotta i Frödinge, Tuna, Rumskulla och Pelarne kyrkor

6/1 Julkonsert i Rumskulla kyrka. Janne Lekemark och Robert van der Zwahn framför låtar från 50-talet.

Julkören.