• Vill att fler konfirmerar sig. Gunilla Wenehult Kvist och Ulrika Robertsson har hand om konfirmationen i Vimmerby pastorat. Foto: Jakob Karlsson

Konfirmationen viktigt inslag för kyrkan

Ungefär hälften av ungdomarna i Vimmerby konfirmerar sig

Färre och färre ungdomar väljer att konfirmera sig. I dag väljer ungefär varannan ungdom i VImmerby att genomföra konfirmationen.  – Det är inte lika socialt accepterat i dag, säger Gunilla Wenehult Kvist, ansvarig för konfirmationen i Vimmerby pastorat.

Andelen ungdomar som konfirmerar sig har sjunkit successivt under en lång tid. I dag är siffran nere på ungefär 50 procent. I Vimmerby innebär det att ungefär 50 ungdomar konfirmerar sig varje år.

– Det beror lite på kullarna, men det brukar ligga däromkring. Vi vill gärna vara fler förstås, men traditionen att konfirmera sig minskar och det är inte lika socialt accepterat i dag. Ju fler som inte konfirmerar sig desto lättare blir det för de som är tveksamma att inte göra det. Kompisar betyder jättemycket för vad man väljer, säger Gunilla Wenehult Kvist och fortsätter: 

– Fördelen är att de som konfirmerar sig gör det av egen vilja. De är intresserade av få reda på vad Gud och kristendomen handlar om. Förra veckan fick en grupp själv välja vad den ville jobba med och jag blev förvånad över att de valde så kyrkliga saker som nattvard, treenigheten och Gud.

I Vimmerby är det ungefär lika många tjejer som killar som konfirmerar sig. 

– Det tycker vi är jätteroligt. I övriga landet är det överlag fler tjejer, men i våra grupper i år är det ganska jämnt.

Läger mest populärt

Lägergruppen är den solklart mest populära gruppen för dagens ungdomar. I sommar kommer cirka 35 ungdomar att resa till Gransnäs ungdomsgård, beläget utanför Aneby, för ett tio dagar långt läger.

– Vi har varit där ganska många år nu och det finns mycket aktiviteter samlat. Lägergruppen har blivit alltmer populär under de senaste åren och läger är bra. Det brukar vara det man kommer ihåg, och man kommer närmare varandra. Alla grupper ska ha någon form av läger, säger prästen Ulrika Robertsson.

Vimmerby pastorat vill att fler ska konfirmera sig.

– Konfirmationen är viktig för kyrkan och vi satsar mycket på det. Ungdomarna får en god relation med kyrkan och baskunskap om kristendom och tro. Det blir lättare att komma tillbaka till kyrkan senare i livet om man har konfirmerat sig och de lär känna sig själva i samtal, säger Gunilla Wenehult Kvist och utvecklar vidare: 

– Det handlar om vår framtid. De som konfirmerar sig vill säkert döpa sina barn i kyrkan, gifta sig i kyrkan och så vidare, men det är också viktigt för ungdomarna att fundera på varför vi lever och varför vi är här. De kanske inte får några svar, men de får prata om det. Det är inte alltid ungdomarna förstår hur mycket Gud vi pratar, men vi gör det hela tiden även om det inte är helt uppenbart.

”Kan inte locka”

Ulrika Robertsson menar att kyrkan måste spela en större roll i samhället för att fler ska konfirmera sig.

– Det är en större fråga än bara själva konfirmationen. Jag tror inte på att locka med saker, då försvinner poängen. Jag tror att kyrkan måste jobba bredare, men det viktigaste är att vi har en bra verksamhet med de konfirmander som vi har.