NTM köper Swepress tidningsrörelse

Swepress-koncernen, med bas i Vimmerby, och NTM-koncernen har idag kommit överens om att NTM ska köpa Swepress-koncernens tidningsrörelse.

Kärnan i Swepress tidningsflora är Vimmerby Tidning, en mycket väl förankrad lokaltidning med en av de högsta hushållstäckningarna bland Sveriges 6-dagarstidningar. I affären ingår även bland annat gratistidningarna Linköpings-Posten och Norrköpings-Magazinet.

– Vi gör detta för att säkerställa tidningarnas långsiktiga utgivning och marknadsposition. Det är en bra lösning för tidningarna och dess personal. NTM och Swepress har en likartad syn på medieutvecklingen och vi känner att Swepress tidningar passar bra in i NTM:s struktur, säger Bengt Ingemarsson, VD i Swepress.

– Jag ser fram mot att fortsätta utveckla våra produkter i samarbete med NTM, säger Christian Ingemarsson, nuvarande vVD i Swepress och blivande affärsområdeschef för NTM i Vimmerby samt för Linköpings-Posten och Norrköpings Magazinet.

– Förvärvet av Swepress tidningsrörelse känns mycket bra. Verksamheten passar väl in i vår struktur av medier och för vårt distributionsbolag och vårt tryckeri i Linköping. Vi ser möjligheter att vidareutveckla och förstärka vår verksamhet i regionen genom köpet och att även stärka den nyförvärvade rörelsen digitalt, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM.

Ägarskiftet planeras till den 1/3 2018.

 

För mer information:

Lennart Foss, koncernchef NTM, 070-658 69 58

Christian Ingemarsson, vice VD Swepress-koncernen, 070-672 39 00

 

NTM-koncernen är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamhet i Östergötland, Uppland, Norrbotten, Småland och på Gotland. NTM äger digitala kanaler, morgontidningar, gratistidningar, radiokanaler, eventbolag, distributionsbolag och tryckerier. Några av de varumärken som ingår i koncernen är Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Västerviks-Tidningen, Motala Vadstena Tidning, Folkbladet, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Koncernen omsätter närmare 1.8 Mkr och har cirka 800 anställda.