Så säger lagen om cykelsäkerhet

Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka och broms. Belysning och reflexer krävs bara om du cyklar i mörker. Om du leder cykeln gäller inte kraven.

En cykel ska ha:

- En lykta som kan visa rött ljus bakåt.

- En lykta framtill med vitt eller gult ljus.

- Röd reflex baktill, vit reflex framtill och vit eller orangegul åt sidan.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

Enligt en lag från 1 januari 2005 ska alla under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Källa: Transportstyrelsen