• Goda svenska äpplen, de här är dock av okänd sort. Foto: Lena Dahlberg

Smålands eget landskapsäpple

Småland eget landskapsäpple heter Hornsberg. Sorten har troligen uppkommit på Hornbergs gård i Tjust, norra Småland, och tidigare hetat både Rosenastrakan och Hornsbergs Rosenäpple. Sorten uppmärksammades på 1860-talet och spreds från Experimentalfältet i Stockholm fram till 1948. Hornsberg är ett tidigt, gott sommaräpple. Skördas i slutet av juli, början av augusti. Zon 1–6. Pollineras av samtidigt blommande äppelsorter.