• Det yngsta teatergänget består bland annat av Elvira Weckfors, Amanda Sandén, Jenny-Amanda Perälä, Hedvig Bovin Hermansson, Elliot Fridell och Johanna Svensson. Teaterpedagog är Åsa Tjäder Brodd, längst upp till höger i bild. Foto: Lena Dahlberg
  • Enkel rekvisita förändrar genast rörelsemönster, kroppsspråk och röster när teatergruppen tränar.

Teater ger barn möjlighet till nya uttryck

”Det är så kul att göra saker på en scen”

När Hedvig Bovin Hermansson och de andra barnen i Kulturskolans yngsta teatergrupp värmer upp inför eftermiddagens träning är det ingen brist på fantasi. Under teaterpedagog Åsa Tjäder Brodds ledning, och med hjälp av enkel rekvisita, går barnen snabbt in nya roller. – Siktet är inställt på att få visa upp inför publik. Något alla ser fram emot!

Kulturskolan i Vimmerby erbjuder musik och sång, dans, film, rytmik, drill och teater. Ansvarig för teaterverksamheten är Åsa Tjäder Brodd.

– Teaterverksamheten är indelad i tre delar. Dels har jag eftermiddags/kvällsgrupper i åldern sju till 20 år, där höstens nyhet är en grupp i Tuna. Dels besöker jag alla femteklassare i kommunen vid åtta tillfällen under läsåret. Ett projekt som ingår i Kulturgarantin.

– Sedan har jag en del timmar som jag kan ägna åt projekt i olika former. Det kan till exempel vara en klass eller skola som vill ha hjälp av mig under en temadag eller när det gäller gruppstärkande övningar.

När Vimmerby Shopping besöker Kulturskolan är det tisdag eftermiddag och ett gäng förväntansfulla barn i lågstadieåldern väntar på att få börja teaterlektionen. Målet är en föreställning inför föräldrar och syskon i december. Några vill sätta upp en stor musikal, andra vill att det ska handla om barn i deras egen ålder. Eller varför inte om djur. Förslag och fantasi är det inget fel på.

När sedan Åsa Tjäder Brodd öppnar sin ”hemliga” väska med allt från rosa peruker till hattar och prinsesskronor förändras alla som genom ett trollslag.

– Det behövs inte mycket för att det ska bli lättare att gå in i en roll.

Inom teaterverksamheten ska det finnas en progression, säger Åsa Tjäder Brodd.

– De yngsta ska få känna på vad teater kan vara genom att träna att stå på en scen, agera framför publik och komma ihåg repliker.

– Det finns sammanlagt fem grupper i åldern sju till 20 år. I de äldre grupperna jobbar vi vidare med lite större projekt och färdiga manus.

– Något som skulle vara väldigt roligt vore en nybörjargrupp i högstadieåldern. Det är en ålder då många lämnar andra aktiviteter. Vad kan väl vara bättre än att börja med teater då?