Vad gör en stad attraktiv?

Ordet attraktivitet kommer ofta upp i olika sammanhang inom stadsplanering och handelsutveckling. Även när det gäller urbanisering och de ungas flykt från små och medelstora städer. Hur ser framtidens stad ut? Hur ser städer som Vimmerby ut i framtiden?

Jag är övertygad att vi har en framtid i Vimmerby, både när det gäller handeln och som stad att bo och leva i. Men man ska veta att idag flyttar inte människor till orter som enbart erbjuder arbete. De söker sig till platser som erbjuder upplevelser och har en mångfald av möjligheter och där de finner andra spännande människor.

Vad gör en stad attraktiv? Stadens besökare idag gör en mängd olika saker. Det är inte bara shoppingbesök, utan även kaféer, restauranger, kultur och service som står på agendan. Staden med sitt rika utbud och mångfald fungerar som en destination. Det är destinationens kvalitet, det totala erbjudande, som lockar. Vimmerby har ett flertal unika butiker som lockar till besök. Butiker som erbjuder egna sammansatta sortiment.

Vi ser nya samarbeten inom kulturevenemang med kafé / restaurangbranschen. Kommunen har tagit initiativet till Vackra Vimmerby, för att bl.a utveckla stadsmiljön. Detta är viktiga signaler som visar att de tror på utveckling. Ett levande centrum är en förutsättning för hela kommunens attraktionskraft. Vi bygger mycket på vår bild av staden och kommunen utifrån intrycken av dess centrum. Man kan säga att centrumsmiljön är stadens skyltfönster.

Ett samarbete inom handeln, kommun och fastighetsägarna har påbörjats och alla möjligheter finns för att utveckla ett attraktivt Vimmerby.